Potrebni materijal: okrugla velika podloga ili zdjela s dobro namočenim oasisom, perje, jaja, vilt, vuna, Craspedia, Buxus, Gaultheria, Limonium

Napraviti sve kao da se pravi biedermeier! I još možda napraviti malo gnijezdo s malim jajima.