Potreban materijal: Žuta plitka podloga, oasis, paprika,  Rosa, Zea  mays, Aspidistra, mala grančica, debela vuna, male ukrasne kvačice.

Kukuruz sa dobro i ravnomjerno, jedan do drugoga, zapika u namočeni oasis. Zatim se doda debeli sloj vune i kratko odsječene ruže. Ispred i iza ruža se stavi savijeni list od aspidistre, zatim duguljasta paprika da leži na rubu zdjelice. Malo grančica i kvačice. Dva ili tri ista aranžmana su interesantni za ukrasiti stol s malo materijala i malo truda.