Potrebni materijal: veliki srebrni pladanj s rupicama, mala podloga Oasis, bijelo i zeleno cvijeće, ukrasni krastavac, stabljike od mahuna i Diplocyklos.

Oasis se dobro namoči i cvijeće se zapika u krug. Mahune i trave se provlače kroz rupice i upikaju u Oasis.  Ukrasni plodovi se učvrste žicom ili na stapiće. Glavno da je srebrni pladanj spojen sa aranžmanom preko mahuna i trave i da se ne miješaju druge boje!